Ryhmäpuheenvuoro – Arviointikertomus ja tilinpäätös 2019

Tampereen kaupunginvaltuuston kokous ma 18.5.

Ryhmäpuheenvuoro – Arviointikertomus ja tilinpäätös 2019

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä

Ilkka Sasi, pj

Rouva puheenjohtaja, Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä tahtoo nostaa esiin joitakin yksityiskohtia.

Tilinpäätöksen 2019 tulos muodostui n. 20 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Nettomenojen kasvu oli 2,7 prosenttia ja asukaskohtaisen toimintakatteen kasvu 1,4 prosenttia. Pormestariohjelmassahan nettomenokasvukatto on 2 prosenttia.

Talousohjelmalla saavutettiin noin 30 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset.

Vielä vuonna 2019 Tampereen kaupungin silloin kilpailukykyinen veroaste mahdollisti verorahoituksen erittäin suotuisan kehityksen. Verorahoitusta kertyi lähes kuusi prosenttia eli yli 70 milj. euroa aiempaa enemmän.

Voidaankin kysyä, minne eurot sitten menivät.

Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 2018 yli 23 miljoonaa euroa eli lähes neljä prosenttia. Tampereen kaupunki siis käytti henkilöstöönsä rahaa 23 miljoonaa euroa aiempaa enemmän.

Tästä huolimatta sairaspoissaolot valitettavasti kasvoivat. Samalla digitaalisten palvelujen käyttöönotto on ollut suunniteltua hitaampaa, eikä digitalisaatiolla tavoiteltavia tuottavuushyötyjä ole pystytty todentamaan. Valtuustoryhmämme edellyttääkin entistäkin vahvempaa työnjohdollista otetta ja talousarvion yhteydessä sovittua kymmenen kohdan toimenpideohjelmaa johtamisen kehittämiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi.

Merkittävimmät negatiiviset poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden olivat sosiaali- ja terveystoimen lähes 15 miljoonan euron toimintakatteiden ylitykset. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä on edellyttänyt sosiaali- ja terveystoimen taloudenhallinnan edistämistä. Myös vuonna 2019 koetut ylitykset eivät ole kaupunginhallitukseen ja valtuuston nähden kestävän kehityksen tie. Päättäjien tuleekin saada oikeat ja riittävät tiedot päätöksenteon tueksi.

Rouva puheenjohtaja,

Vuosi 2019 oli myös positiivinen. Konserniyhtiöiden ja rahoituserien osuus tilikauden kertymästä oli yli 9 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli lähes 35 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Yhtiöittämisillä on merkitystä.

Merkittävimmät positiiviset poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden olivat myös asunto- ja kiinteistötoimen, ICT-kehittämisen, sekä konsernihallinnon toimintakatteiden alitukset.

Kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät tavoitteet toteutuivat osittain. Raitiotien osan 1 rakentaminen eteni suunnitellusti, joka on hieno asia. Raitiotien osan 2 suunnitteluun liittyvä tavoite toteutui sen sijaan osittain. Valitettavasti myös rakennuslupaprosessin kesto ei lyhentynyt tavoitteiden mukaisesti.

Tampereen vetovoima kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumakaupunkina on kasvanut strategian tavoitteiden mukaisesti, mistä yhtenä osoituksena on kaupungin keskeisten kohteiden vierailijamäärien kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä ei kuitenkaan saavuttanut asetettua kasvutavoitetta, vaan laski edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin vetovoiman kasvattamisessa kaupungin kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus raide- ja lentoyhteyksineen ovat avainasemassa.

Summa summarum, voimme havaita, että Tampereen kaupungin tulosta 2019 paransi ennen kaikkea verotulojen kasvu, mutta tehdyillä tasapainottamistoimenpiteilläkin on ollut merkitystä.

Lisätiedot:

Ilkka Sasi

050 412 3703