Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 18.11.2019

Ryhmäpuheenvuoro
Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä

Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kansalaiset

Tampereelle laskeutuu nyt useamman vuoden verorauha. Pormestari Lauri Lylyn puheenvuorossa esitettiin neljännesveroprosentin laskua aiempaan kuntaveroesitykseen.Juuri kuullulla esityksellä valtuustoryhmät myös ilmaisevat, ettei kuntaveroa enää kiristetä ainakaan seuraavan lähes puolivuosikymmenen aikana taloussuunnittelukaudella 2020-2023.

Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä pitää oikeana pormestari Lylyn äsken toteamaa linjanmuutosta suhteessa pormestarin ja kaupunginhallituksen aiempaan esitykseen. Kompromissi on syntynyt valtuustoryhmien välillä käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Tampereelle laskeutuu nyt useamman vuoden verorauha. Pormestari Lauri Lylyn puheenvuorossa esitettiin neljännesveroprosentin laskua aiempaan kuntaveroesitykseen.Juuri kuullulla esityksellä valtuustoryhmät myös ilmaisevat, ettei kuntaveroa enää kiristetä ainakaan seuraavan lähes puolivuosikymmenen aikana taloussuunnittelukaudella 2020-2023.

Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä pitää oikeana pormestari Lylyn äsken toteamaa linjanmuutosta suhteessa pormestarin ja kaupunginhallituksen aiempaan esitykseen. Kompromissi on syntynyt valtuustoryhmien välillä käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Valtuustoryhmämme johdollahan kaupunginhallituksessa äänestimme työn verotuksen kiristämistä vastaan, mutta valitettavasti vielä silloin työmme Tampereen veto- ja pitovoiman, sekä työn ja yrittäjyyden puolesta ei tuottanut tulosta. Nyt pormestarin esittämään linjanmuutokseen oikeaan suuntaan valtuustoryhmämme sitoutuu.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puolesta kannatankin pormestari Lylyn kaikkia aiemmin esittämiä muutosesityksiä suhteessa nyt käsittelyssä olevaan talousarvioesitykseen.

1 Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä kannattaa siis Lauri Lylyn tekemää esitystä keventää pohjana talousarvioesityksessä olevaa kuntaveroesitystä neljännesprosentilla.

Yhdessä sovitussa pormestariohjelmassa työllisyys on ykkösasia. Työn verotuksen kiristäminen valitettavasti heikentää työllisyyttä sekä työn ja yrittäjyyden kannattavuutta ja leikkaa palkansaajien sekä eläkeläisten toimeentuloa. Negatiivinen vaikutus ilmenee myös kaupungin veto- ja pitovoimaan. Joudumme pitkin hampain kiristyksen eteen.

2 Kuitenkin Tampereelle laskeutuu nyt verorauha vuoteen 2023 saakka.

Lupaus verorauhasta takaa yrityksille ja elinkeinoelämälle ennakoitavamman toimintaympäristön usealle vuodelle. Poliittinen riski pienenee. Verokiristämisen aika on täten ohi.

Jatkuva keskustelu veronkorotuksesta usean vuoden ajan on nakertanut kaupungin työtahtia. Verorauha tekee kaupungin organisaatiolla hyvää. Nyt on aika keskittyä toiminnan kehittämiseen. Enää ei voi luottaa mahdollisen veronkorotuksen tai ylitysten autuuteen.

Kuten on aiemmin todettu, kaupungin talouden on oltava pormestariohjelman mukaisesti jatkossa tasapainossa. Menolisäykset on katettava uusilla menosäästöllä.

Tampereen kaupungin talousjohto saa nyt vahvan mandaatin esittää jatkossa kaupunginhallitukselle säästötoimenpiteitä, kun tiedämme, että veronkorotuskortti on poistettu useaksi vuodeksi vaihtoehtojen joukosta. Pallo on nyt talousjohtajalla.

3 Keinokokonaisuutena tuemme pormestarin esittelemää kymmenen kohdan ohjelmaa.

Kymmenen kohdan ohjelma edellyttää lisäsäästötoimenpiteitä toteutuakseen seuraavien vuosien aikana. Pormestarin esittämä ponsi sisältää myös mahdollisuuden YT-neuvotteluiden käynnistämiselle.

4 Kannatamme myös Lylyn esitystä myynti- ja osinkotulojen lisäämisestä.

Tilaomaisuutta päästään nyt arvioimaan kriittisesti. On pikemminkin lähdettävä siitä, että kaikki tuottamattomat tilat myydään, ellei säilyttämiselle omassa taseessa ole joku erityinen tuloa tuottava tarve. Kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja tukien läpinäkyvyydessä on kaupungilla vielä tehtävää.

Kaupunkikonsernin osinkotuotot ovat vuosien varrella piristyneet selvästi, mutta vielä on kirittävää. Kaupungin ei tarvitse omistaa kaikkea.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä on tunnistanut, että kaupungin menojen kasvu liittyy ennen kaikkea kasvaviin paineisiin sosiaali- ja terveyssektorilla. Kirjauksemme talousarviokirjaan sosiaali- ja terveyspalveluista tukee rakennemuutosta.

Ikäihmisten osalta on syytä uudistaa vanhusten hoitoketju yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Työotteen on oltava kuntouttava aina kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen saakka. Ikääntyneiden inhimillinen kotihoito vaatii erityisen huomiomme.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin yksilölliseen palvelutarpeeseen perustuen, josta nyt talousarviokirjaan erikseen tehdään kirjauskin. Tässä kristillisdemokraattimme ovat olleet erityisen aktiivisia.

Teknologia ja digitaaliset mahdollisuudet tulee käyttää hyödyksi. Keski-Uudenmaan verkkolääkärikokeilua voisi soveltaa meillä täällä Tampereellakin. Tavoitteenamme on vanhusten hoiva ja hoito oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, laadun parantaminen ja samalla kustannusten kasvun hillitseminen. Keinovalikoimassa voi olla leania ja nollabudjetointia.

Talousarvioesityksessä perusopetukseen panostetaan ja omaishoidosta välitetään. Samalla kiinnitetään huomiota yhteiskunnan varjopuoliin. Huumeongelmat huomioidaan.

On myös perin erinomaista, että valtuustoryhmät ovat kyenneet tekemään määrärahamuutoksin arvovalintoja. Kouluun ja terveyteen panostetaan osallistuvan budjetoinnin kustannuksella.

Pusikoiden harventamisen puunmyyntituloilla pääsemme panostamaan kaupungin vetovoimaa lisäävään matkailuun esimerkiksi Aitolahti-Teiskon suunnalla.

Valtuustoaloitteiden osalta on syytä kiinnittää huomiota mahdollisuuteen rakentaa Uimalaitos Koulukadun eteläpäähän.

Samoin olemme edellyttämässä, että kaupunki osoittaa sopivan paikan Lotta-patsaalle.

Upeiden naisten Lotta-työ isänmaan hyväksi on jättänyt meille kiitollisuudenvelan, joka kaipaa arvoisensa vastineen.

Tampereen talouden tilanteeseen liittyy luonnollisesti myös ulkoisia tekijöitä. Maamme hallitus ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota valtionosuusjärjestelmän kautta Pirkanmaan kuntien haasteisiin.

Nyt uskommekin, että maamme hallitus jakaa hyvää myös Tampereelle, jotta annetut lupaukset voidaan kattaa. Suurten kaupunkien on jatkossakin vaadittava oma osuutensa. Tampereen metropolialueen erityisasema on tässä huomioitava.

Kiitän pormestari Lylyä sekä kaikkia neuvotteluihin osallistuneita osapuolia kokonaisuuden rakentamisesta.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä tukee talousarvioesitystä aiemmin luetelluin muutoksin.