Ryhmäpuheenvuoro: MAL-sopimuksessa huomioitava saavutettavuus

Tiedote

Julkaisuvapaa: heti

17.8.2020

KOK, KD, RKP ryhmäpuheenvuoro valtuustossa                             

MAL-sopimuksessa huomioitava saavutettavuus

Maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuudesta on syntynyt neuvottelutulos. 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. 

On hyvä, että suurilla kaupunkiseuduilla on suora neuvotteluväylä valtion suuntaan. Valtuustoryhmämme onkin tyytyväinen MAL-sopimusmenettelyn jatkoon.

Valtuustoryhmämme huoli on, että kansallinen ja erityisesti kansainvälinen saavutettavuus ei näy sopimuksessa kuten aiemmin on ollut tapana. Kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus niin raiteilla, maanteitse kuin lentäen korostuvat paitsi pääkaupunkiseudulla myös Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla, sillä toimivat yhteydet ovat kriittisen tärkeitä alueiden elinvoimalle, yritysten kuljetuksille ja ihmisten liikkumiselle. Muiden kaupunkiseutujen sopimuksissa saavutettavuusteema näkyy Tamperetta vahvemmin.

Valtuustoryhmämme haluaakin kiinnittää huomiota, että MAL-sopimuksen jatkotyössä korostetaan Tampereen seudun kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden merkitystä.

Kiinnitämme myös huomiota sosiaalisen asuntotuotannon tavoitteiden toteumaan. Seudun kokonaisetu saattaa olla, että ns. sosiaalista asuntotuotantoa tarjotaan. Kuitenkin kokonaisuus voi toimia vain, jos muutkin seudun kunnat kuin vain Tampere sitoutuvat sosiaalisen asuntotuotannon tavoitteisiin. Tarvitaankin myös ympäryskuntien osallistumista sosiaaliseen taakanjakoon.

Lähtökohtana on, että Tampereen kaupunkiseudun kunnat hyväksyvät sellaisenaan. Kannatamme MAL-sopimuksen hyväksymistä.

Lisätietoja:

Ilkka Sasi

Valtuustoryhmän pj
Kaupunginhallituksen jäsen
050 412 3703