Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa

Kokoomuksen KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä on tyytyväinen, että työllisyys on edelleen pormestariohjelman ykkösasia.

Työllisyyteen vaikuttaa keskeisimmin maltillinen työn verotus. Tampereella työllisyyden hidasteena on palkansaajan ja eläkeläisen toimeentuloa leikkaava kunnallisvero. Pormestariohjelma edellyttää, että yritystoimintaa ja työllisyyttä edistetään tulopohjan vahvistamiseksi.

Työ on parasta ennaltaehkäisevää sosiaaliturvaa. Pormestariohjelman päivityksessä on tunnistettu haasteena kasvava nuorten aikuisten poismuutto työn perässä Helsingin seudulle – ilmiö, joka heikentää kaupungin verotulokertymää. Hyvät työn kannusteet ovatkin tutkitusti kestävin tapa ylläpitää Tampereen veto- ja pitovoimaa.

Nettomenojen kasvukatoksi on pormestariohjelmaan kirjattu edelleen kaksi prosenttia, joka on kuitenkin edellisestä valtuustokaudesta huolestuttavasti ylittynyt. Pormestari ja muu kaupunginhallitus onkin edellyttänyt apulaispormestareilta ja lautakunnilta lisäsäästötoimiesityksiä. Tavoitteeksi pormestariohjelmassa on aikataulutettu talouden tasapaino valtuustokauden loppuun mennessä.

Investointien omarahoitusosuutta kasvatetaan, tilankäyttöä tehostetaan ja kustannustenhallintaa kehitetään. Pormestariohjelman välitarkastelussa on edelleen tunnistettu tahtotila kaupungin henkilöstön työskentelytapojen uudistamisesta. Pormestari koalitioineen onkin pitänyt tahtotilana henkilöstötoimenpiteillä 10 miljoonan säästöjä vuoteen 2020 mennessä.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä haluaa nostaa muutamia yksityiskohtia pormestariohjelman välitarkastelusta.

Laadukkaan opetuksen ohella välitarkastelussa kiinnitetään huomiota varhaisen tuen sekä matalan kynnyksen palveluihin. On lapsen etu, ettei tarjottavissa palveluissa muodostu päällekkäisyyksiä, jotta palvelut olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa.

Tampere on kansainvälinen kulttuuri- ja urheilukaupunki. Välitarkastelussa kulttuuripääkaupunkihankkeen osaksi on nostettu luontomatkailu, jolle on potentiaalia esimerkiksi Aitolahden-Teiskon suunnalla.

Pormestariohjelmassa huomioidaan edelleen eri kulkutapamuodot ja panostetaan liikkuminen palveluna -konseptien kehittämiseen.

Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja RKP:n ryhmä on erityisen tyytyväinen, että omaishoidon erityisasema on välitarkastelussakin tunnistettu. Monituottajamalli on osa Tamperetta, jossa edistetään yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöä. Välitarkastelu tunnistaa tarpeen järjestää sote-palveluita jatkossakin kuntavetoisesti.

Kasvavassa kaupungissamme on turvallisuusuhkia, jotka pormestariohjelman välitarkastelussa on erityisesti huomioitu kiitettävällä tavalla. Väkivaltainen ekstremismi tuomitaan välitarkastelussa päättäväisesti. Ääritoimintaan voidaan puuttua Tampereella muun muassa tilapolitiikan keinoin.

Tampereen vahva huumeongelma on tunnistettu ja siihen tahdotaan puuttua.

Päästöjä hillitään Tampereella hiilineutraaliuteen pyrkimällä esimerkiksi Sähkölaitoksen energiankäänteen avulla ja katupuustolla.

Valtuustoryhmät linjasivat pormestariohjelman päivityksestä 16.8.2019. Esitys oli kommenttikierroksella valtuustoryhmissä niin kesäkuussa kuin elokuussakin.

Kiitänkin kaikkia neuvottelussa olleita valtuustoryhmiä, pormestaria ja virkamiehistä erityisesti Tuukka Salkoahoa ohjelman välitarkastelun valmisteluavusta.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä tukee päivitettyä pormestariohjelmaa.

Lisätietoa:

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ilkka Sasi

050 4123703