Ryhmäpuheenvuoro valtuuston talousarviokokouksessa

Arvoisa rouva puheenjohtaja,

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä katsoo, että nyt käsittelyssä oleva talousarviokokonaisuus vie Tamperetta kohtalaisesti oikeaan suuntaan.

Jo valtuustoryhmien kehysneuvotteluissa sopimamme kolme painopistettä näkyvät talousarviossa:

1 Työntekijöiden ja eläkeläisten verotaakkaa ei kiristetä kuntaveron muodossa,
2 omaisten hoivaa edistetään ja omaishoidon tukileikkaukset unohdetaan
3  sekä pienten lasten perusopetukseen panostetaan.

Sen sijaan ryhmämme on huolissaan Tampereen käyttömenojen kasvun edelleen todella huolestuttavasta vauhdista erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa luoden paineita menojen kasvun hillinnälle myös tulevaisuudessa.

Rouva puheenjohtaja,

Maamme hallitus on kyennyt toimenpiteillään tasapainottamaan valtiontalouden ja nostanut Suomen työllisyysasteen korkealle tasolle. Tilannetta on avittanut myös maailmantalouden vetovoima, maltillinen työn verotus ja Euroopan keskuspankin noususuhdanteessakin alhainen korkotaso. Onkin tunnistettava, että Tampere saa nauttia tällä hetkellä suhdannehuipun hedelmistä.

Tampereen haasteet ovat pitkälti kasvavan kaupungin ongelmia. Kiitos viime valtuustokaudella tehtyjen rohkeiden päätösten Tampere erottautuu selkeästi Suomen kakkoskeskuksena. Puolen miljoonan asukkaan metropolin status siintää horisontissa. Muun muassa Hiedanrantaa kehitetään.

Väestökehitys on merkittävä. Olemme yhdessä tunnistaneet haasteemme, muuttotappio nettoveronmaksajien joukossa. Pormestariohjelman ykköstavoite – työn ja yrittäjyyden edistäminen onkin paras lääke nettoveronmaksajien houkutteluun. Kunnallisveron korotus juuri nyt sotisi työtä ja yrittämistä vastaan. Kunnallisvero on työn verottamista.  Taloustieteen mukaan työn verotuksen kiristäminen vähentää tehdyn työn määrää ja aiheuttaa siten työttömyyttä. Ympäristöystävällinen veropolitiikka siirtää verotuksen painopistettä kunnallisverosta kulutuksen verottamiseen. Kuntaveron kiristämisellä olisi mahdollista saada lyhytaikaisesti kassaan euroja, mutta ennaltaehkäisyn näkökulmasta työn verotus on pitkällä tähtäimellä hyvinvointiyhteiskunnan perustaa rapauttavaa.

Kaupunki velkaantuu. Ryhmämme oli oikeassa todetessamme vuosi sitten, että silloin sovittu menojen kasvun hillintä ei ollut riittävää. Ryhmällämme on edelleenkin valmiutta toteuttaa voimakkaampaakin menojen kasvun hillintää, mutta säästöille tarvitaan pormestarin ja koalition laaja-alaista halua. Suhdannepoliittisesti julkisten menojen supistaminen etenkin nyt nähdyssä noususuhdanteessa on kannattavaa. Sote- ja investointimenojen ohella Tampereen talouteen ovat vaikuttaneet myös valtakunnan tasolla tehdyt kunnille hintavat palkkaratkaisut ja valtionosuuskehitys.

Hyvinvointipalveluiden menojen kiihtyminen on ollut poikkeuksellisen huimaa, joten rakenteellisia uudistuksia ja laadukasta johtamisotetta tarvitaan. Meidän tuleekin yhdessä pohtia, miten samalla rahalla saamme parempia palveluita veronmaksajille. Jo kehysneuvotteluissa olemme pormestarikoalition ryhmien kesken sopineet 10 miljoonan henkilöstösäästöistä ja 150 henkilön vähentämisestä toimenpitein vuoteen 2020 mennessä. On totta, että pelkät sanat eivät riitä vaan teot organisaatiossa ratkaisevat, jotta kaikki menosäästökeinot kaupungin johtamisessa otetaan käyttöön. Tässä on meille kaikille haaste suunniteltaessa taloutta vuoteen 2020 mennessä.

Uusia keinoja tarvitaan, jotta suuri haaste – sairaspoissaolot saadaan laskuun. Uutena keinona voimme kokeilla nollabudjetointia joissain kaupungin toimintayksikössä. Nollabudjetointi mahdollistaa asioiden katsomisen puhtaalta pöydältä.

Arvoisa rouva puheenjohtaja,

Ryhmämme lautakuntalaiset lausuvat sanansa omien sektoreidensa näkökulmasta. Koulujen osalta on turvattu lähikouluja ja yksityiseen päivähoitoon on panostettu. Kulttuuriavustuksiin panostetaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa olemme turvanneet omaishoitoa, kristillisten merkittävällä myötävaikutuksella. Myös hoitajamaksua ei oteta käyttöön. Joukkoliikenteen osalta on turvattu Pispalan yhteyksiä. Yhdyskuntapuolella panostetaan yksityiseen kaavoitukseen. Asunto- ja kiinteistölautakunnan sektorilla olemme päättäneet koalition valtuustoryhmien kesken lisätä puunmyyntituloja ja edistää näin metsän kiertoa. Osaamista ja elinkeinotoimintaa vahvistetaan. Ilmasto huomioidaan.

Arvoisa rouva puheenjohtaja,

Kiitän koalitioryhmäkumppanien edustajia, virkamiehiä sekä myös opposition edustajia vasemmistossa ja vaihtoehto Tampereessa hyvähenkisistä neuvotteluista. Pormestarikoalition Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n, sosialidemokraattien, vihreiden, perussuomalaisten, keskustan, Tampereen Puolesta ja sinisten valtuustoryhmät ovat yhdessä sopineet seuraavista muutoksista talousarvioon, jotka nyt kaikkien puolesta esitän.