Sokeana kävely avaa silmät

Vuosi 2020 on Tampereella tasa-arvon teemavuosi. Tasa-arvolain tarkoitus on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

Ehkä juuri siksi tasa-arvo mielletään usein kamppailuksi naisten asemasta suhteessa miehiin, vaikka kyse on kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.

Toimiessani Kosovossa kriisinhallintatehtävissä operaation keskeinen tehtävä oli taata kaikille liikkumisen vapaus, joka on valtaosalle suomalaisista itsestään selvää – ei kuitenkaan kaikille. Keskustelut vammaisneuvostossa sekä näkövammaisten järjestämät esteettömyyskävelyt ovat olleet tässä suhteessa silmiä avaavia kokemuksia.

Esteettömyyskävelyllä sain huomata, että näkövammaisen on välillä vaikea tietää, milloin kävelytie päättyy ja suojatie alkaa.

Ratikkatyömaiden aikana näkövammaisen on erittäin vaikea liikkua kaupungilla jatkuvasti muuttuvien liikennejärjestelyiden takia. Valmistuttuaan ratikka on kuitenkin myös esteettömän liikkumisen selkäranka Tampereella.

Saan usein palautetta autoilijoilta kuopista tiellä tai yön lumipyryn jälkeen pyöräilijöiltä, joiden matkantekoa viivästynyt auraus on hidastanut. Nuo murheet asettuvat mittakaavaan pohtimalla sen pyörätuolilla liikkuvan asemaa, joka on jäänyt lumen takia kotinsa vangiksi useiksi päiviksi.

Vammaisen henkilön itsenäinen elämä sekä osallisuus voi toteutua vain yhteisöissä, joka on esteetön ja yhdenvertainen. Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

Tampere tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupungin statusta vuodelle 2026. Haun keskeisimpänä teemana on olla yhdenvertaisuuden pääkaupunki.

Yhdenvertaisuuden kivijalka on hyvä hallintotapa. Hyvästä hallinnosta säädetään laissa, mutta hyvää hallintoa ovat myös yhteisten toimintaperiaatteiden noudattaminen kaupungin johtamisessa.

Yhdenvertaisuudenkin näkökulmasta on uskallettava tarttua epäkohtiin, vaikka se tarkoittaisi puuttumista hyvän kaverin toimintaan.

Aleksi Jäntti

kirjoittaja on kaupunkiympäristön palvelualuesta vastaava apulaispormestari