Suomi tarvitsee toivon polun ulos kriisistä

Juttu on julkaistu alunperin 6.4.2021 Aamulehdessä. Tutustu alkuperäiseen juttuun täällä.

Suomi tarvitsee toivon polun ulos kriisistä

Tarvitsemme tavoitteet ja konkreettisen näkymän siitä, miten korona selätetään. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa koronatoimien noudattamiseen.

Useiden muiden maiden tapaan myös Suomen hallituksen pitää pystyä katsomaan tulevaan ja muuttaa näkökulmaa vain kulloiseenkin akuuttiin tilanteeseen reagoimisesta ennakoivaan johtamiseen.

Koronatilanne on vakava. Järeätkin rajoitukset ovat juuri nyt tarpeen, mutta kokonaisuuden on oltava ymmärrettävä ja vastattava ihmisten oikeudentajua. Yrittäjät ja työpaikat on onnistuttava auttamaan kriisin yli. Lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin tarvitaan helpotusta. Tampereen kulttuurielämän kannalta kohtalokas kesäteatterien jättäminen hallituksen tapahtumatakuukorvauksen ulkopuolelle on korjattava.

Vaikka näkymä koronatilanteen kehittymisestä on sumea, on katsottava myös kolmea viikkoa pidemmälle. Rajoitustoimien on oltava alueellisesti kohdennettuja, ajallisesti rajattuja, oikeasuhtaisia, vaikuttavia ja pienimmän haitan periaatetta toteuttavia. Ennen järeämpiä toimia on varmistettava, että kaikki lievemmät rajoitustoimet ovat jo käytössä.

JULKAISIMME tiistaina kokoomuksen exit-strategian koronapandemian selättämiseksi. Se sisältää kattavan rajakontrollin, kansallisen rokotustodistuksen käyttöönoton, tavoitepäivämäärän asettamisen aikuisväestön rokottamiseksi, satunnaistestauksen, massarokottamisen suunnitelman sekä monia muita konkreettisia keinoja.

Suomen exit-suunnitelman tavoitteeksi on asetettava taudin tukahduttaminen kesän aikana ja uuden aallon estäminen.

Rajakontrollin merkitys koronaviruksen leviämisen estämisessä on keskeinen. Rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisessa Suomi on ollut EU:n löperöimmästä päästä.

Rajaturvallisuuden puutteet ovat johtaneet siihen, että virusmuunnosten leviäminen Suomeen on ollut liian helppoa. Tästä maksamme nyt kovaa hintaa. Tehtyjen virheiden pohtimisen sijaan nyt on kuitenkin katsottava eteenpäin. Jatkossa rajakontrollin merkitys nousee entisestään uusien virusmuunnosten levitessä maailmalla.

HALLITUKSEN on tuotava eduskuntaan lakiesitys, jolla Suomessa otetaan käyttöön systemaattinen tuoreen negatiivisen ennakollisen testitodistuksen vaatiminen maahan tulevilta. Yhdistettynä karanteeniin tämä on tehokas ja yleisesti Euroopassa käytössä oleva tapa estää viruksen leviämistä maahan ulkomailta. Myös tartuntatautilain jo mahdollistamat toimivaltuudet pakkotesteihin on viimein otettava käyttöön rajoillamme koko maassa.

Tarvitsemme kansallisen rokotestrategian, jossa tulevaisuutta varten varmistetaan rokotteiden hankintamekanismit joko kumppaneiden tai kotimaisen rokotetuotannon avulla.

Hallituksen on annettava suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta. Suunnitelmaan on asetettava tautitilanteen kehittymiseen liittyvät kynnykset, joiden alittuessa rajoituksia puretaan. Kynnykset voivat liittyä esimerkiksi virustartuntojen ilmaantuvuuteen tai sairaalahoidon kuormitukseen.

Esimerkiksi Tanskassa ja Isossa-Britanniassa on julkistettu suunnitelmat rajoitusten purkamisen aikataulusta. Aikataulut voivat tautitilanteen muuttuessa elää. Kuitenkin jo suunnitelma, jossa on alustavat päivämäärät ja ehdot rajoitusten purkamiselle, vahvistaisi ihmisten kriisinsietokykyä sekä lisäisi ennakoitavuutta ihmisille ja yrityksille. Suunnitelma myös vaatisi hallitusta ennakoimaan ja asettamaan selkeitä mittareita toiminnalleen.

Sofia Vikman

Kansanedustaja (kok)