Tampereen kehyksestä neuvottelutulos

Tampereen kaupungin talouden kehyksestä on käyty valtuustoryhmien kesken neuvotteluja, joissa on saavutettu nyt neuvottelutulos. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmälle tärkeistä aiheista eli omaishoidosta ja koulutuksesta ei haeta säästöjä. Lisäksi tärkeä saavutus on se, että tuloveroprosentti ei nouse vuodeksi 2019. Kehystä käsitellään seuraavaksi kaupunginhallituksessa maanantaina 20.8., jonka jälkeen se lähtee lautakuntien käsittelyyn.

 

Kaupunginhallitukselle esitettyyn kehykseen tehdyt muutokset neuvotteluissa:

 
 • poistettiin listalta seuraavat toimenpiteet:
  • omaishoidon tuki ja kriteerit 1,1 m€
  • varhaiskasvatuksen ryhmäkoko 0,8 m€
  • perusopetuksen ryhmäkoko 0,5 m€
  • subjektiivinen päivähoito-oikeus 0,8 m€
  • yhdyskuntalautakunnan pienet palvelut 0,2 m€
  • katujen kunnossapito 0,2 m€
  • asemakaava 0,5 -> 0,25 m€
  • järjestöjen toiminta-avustus 0,35 -> 0,2 m€
  • joukkoliikenne 0,2 m€
  • matkailu 0,2 m€
  • Milavidan ja Haiharan osalta selvitetään ensin käyttötapa ja mietitään säästö
 
Uutena avauksena:
 • Etsitään säästöjä henkilöstön työskentelytapoja uudistamalla ja digitalisaation täysmääräisellä hyödyntämisellä. Toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan käyttömenosäästöjä vuoteen 2020 mennessä.
 
 • Muumimuseon markkinointiin satsataan
 
Tulonmuodostus:
 • Kiinteistöveroa nostetaan 10-12 miljoonalla, tarkemmin kohteet määritellään budjettiesityksessä
 
 • Tuloveroprosentti pysyy ensi vuonna 19,75 % ja tuloveroprosenttiin palataan syksyllä 2019.