Tampereen vesistöistä on pidettävä entistä parempaa huolta!

Kahden järven välissä oleva Tampere on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka merkittävässä asemassa vesistöt ovat suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös Tampereella vesistöistä on pidettävä entistä parempaa huolta tulevia sukupolviakin varten. Pahin uhka Suomen vesistöille on rehevöityminen ja roskaantuminen.

Rehevöityminen johtuu erilaisista päästöistä, kuten jätevesistä ja maataloudesta tulevan fosforin ja typen päätymisestä vesistöihin. Rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa on nyt vähennettävä. 2000-luvun Suomessa emme voi hyväksyä tilannetta, jossa kaupungit laskevat ajoittain jätevettä tulva-aukkojen läpi, vaan puhdistuslaitosten on toimittava tehokkaasti ja toimintavarmasti.

Vesistöjä kuormittavat ravinteet on saatava talteen niin jätevesistä kuin hulevesistäkin. Vaikkakin maatalous synnyttää isoimman osan fosfori- ja typpikuormasta, on suomalainen maatalous kansainvälisestikin vertaillen vastuullinen.

Jos ruoan kotimaisuusastetta saataisi nostettua, olisi se myös vesistöjen etu. Vaikka koko Suomen fosforiravinteiden tarve saataisi katettua kotimaisen karjatalouden lantojen sisältämällä 20 000 fosforiravinnetonnilla, vuonna 2016 meillä käytettiin 11 000 tonnia epäorgaanisia forsforilannotteita.

Pystyisimme estämään lannan paikallisen liiallisen pelloille levityksen vuoksi vesistöihin joutuvat ravinnepäästöt jos prosessoidut ylijäämälannat myytäisi lannoitemarkkinoille.

Meille kokoomuksessa lähtökohtana on ihmisen vapaus toteuttaa itseään ilman holhoavia rajoituksia niin yksityishenkilönä kuin elinkeinonharjoittajanakin. Vapauden myötä tulee vastuuta – vastuuta ympäristöstä. Vastuu ja vapaus luovat yhdessä mahdollisuuden nauttia puhtaista vesistöistä, terveestä luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta.

Puhdas ja terve luonto on meille kaikille yhteinen eikä sitä yleensä voi tai pidä siirtää yksityiseen omistukseen. Ympäristön suojelemiseen yksi hyvä keino on tehdä sitovia päätöksiä julkisen vallan keinoin. Tämä on kokoomuslaista vastuunkantoa, vastuuta toistemme vapaudesta ja seuraavia sukupolvia kohtaan.

 

Lue laajemmin ja osallistu keskusteluun Kokoomuksen vesistölinjauksista osoitteesta: https://www.kokoomus.fi/vastuu-vesistoista/

Kuva: Erkki Ottela