Tavoitteena maailman osaavin kansakunta

Suomen osaamisen strategiana tulee olla osaavin kansakunta. Vain osaamisella ja tutkimustiedolla voimme menestyä.

Pohja oppimiselle ja laajemminkin elämälle luodaan jo pienenä. Siksi on käännettävä katse varhaiskasvatukseen ja kehitettävä kaksivuotista esiopetusta. Panostus varhaisiin vuosiin on yksi vahvimpia keinoja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Ennaltaehkäisyn ohella tarvitsemme varhaista tukea. Erityistarpeet on otettava huomioon opetuksessa. Meillä on maailman paras neuvola, joka tukee koko perhettä, mutta kouluun mennessä jäädään sen piiristä.

Peruskoulussa ja toisella asteella on vahvistettava yksilöllistä tukea ja ohjausta niin, ettei anneta kenenkään pudota. On huolestuttava tieto, että joka vuosi jopa 6 000 nuorta pääsee peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa ja yhä useampi uupuu. Näin ei voi jatkua.

On otettava tavoitteeksi, että jokainen koulu on hyvä koulu ja antaa riittävän osaamispohjan tulevaisuuteen. Samalla on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota myös nuorten vahvuuksien ja lahjakkuuksien tukemiseen.

Vain riittävillä perustaidoilla ja osaamisella voi pärjätä jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Osaaminen on meille jokaiselle tärkeä avain työelämään ja koulutuksella voidaan helpottaa työttömyyttä ja osaajapulaa. Koulutusastetta on nostettava, mutta on myös arvostettava ammattiosaamista ja käytännön tekijöitä.

Työelämä tarvitsee monenlaisia osaajia. Jatkossa on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen työelämän muuttuessa. On tärkeää, että koulutus antaa vahvan pohjan tällaiselle uuden osaamisen hankkimiselle. On myös kehitettävä malleja, joilla uusi osaaminen voidaan ottaa nopeasti haltuun.

Tarvitsemme sellaisia osaamiskeskittymiä, joissa tutkimus, työelämä ja julkinen sektori – tiedon käyttäjät ja tiedon tuottajat – toimivat yhdessä. Parhaimmillaan tällaiset osaamiskeskittymät synnyttävät ympärilleen positiivisen kehän.

Hyvä esimerkki on se käänteentekevä vaikutus alueemme kehitykselle, minkä korkeakoulujen saaminen kaupunkiin aikanaan toi mukanaan. Olemme uuden Tampereen yliopiston kanssa tällä hetkellä vastaavan mahdollisuuden äärellä. Siksi erityiseksi tavoitteeksi on otettava sen edellytysten turvaaminen.

Osaamiseen on siis investoitava – pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta edistäen.

Koulutuksen kehittämisen ohella kokoomus on sitoutunut tekemään yhteensä 300 miljoonan euron panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan käytettäisiin Suomessa 4 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Osaaminen avaa ovia niin ihmiselle itselleen kuin koko Suomelle. Varmistetaan koulutuksen laatu kaikilla tasoilla ja otetaan rohkeasti tavoitteeksi olla maailman osaavin kansakunta!

Julkaistu Aamulehdessä 11.4.2019.