Vaaliteema: Hyvä ja omannäköinen vanhuus

Halu elää omilla ehdoilla ja omannäköistä elämää ei katoa iän karttuessa.

Seniorit ovat aktiivisia liikkujia, kulttuurin kuluttajia, järjestö- ja yhdistystoiminnan pyörittäjiä. Erilaisia asumisratkaisuja ja osallisena olemisen mahdollisuuksia on lisättävä entisestään.

Eläkeläisten toimeentulosta on huolehdittava.

Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan. Juuri silloin, kun sitä tarvitsee. Osaavia hoitajia pitää lisätä niin vanhusten kotihoitoon, palveluasumiseen kuin ympärivuorokautiseen hoivaan. Omaishoitajat tarvitsevat tukea.

Keinoja turvattuun vanhuuteen:

– Aktiivisesta eläkeläisyydestä turvalliseen huolenpitoon. Elinympäristön ja asumisratkaisujen on mahdollistettava omaehtoinen ja aktiivinen elämä mahdollisimman pitkään. Kotiin tuotavat palvelut ja teknologian tuomat mahdollisuudet tukevat pärjäämistä ja elämänlaatua. Ikäihmiset ovat yksilöitä, joilla jokaisella on yksilölliset tarpeet. Seniorit ovat aktiivisia kansalaisia, eivätkä pelkkiä palveluiden käyttäjiä.

– Tarvittavaa turvaa vanhuuteen. Toimeentulon turvaava eläkeindeksi varmistaa perustarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Kaikkein pienituloisimpien toimeentulovaikeuksia voidaan helpottaa takuueläkkeen, terveydenhuollon asiakasmaksujen sekä lääkekorvausjärjestelmän muutoksilla.

– Vanhusten palvelut on pantava kuntoon. Kokoomus esittää ikääntyneille hoivatakuuta. Se tarkoittaa, että jokainen vanhus saa yksilöllisten tarpeidensa mukaisen hoivan. Myös vanhusten oikeuksien valvontaa on vahvistettava, ja laiminlyönneistä määrättävä ankarat seuraamukset. Vanhuspalvelulainsäädäntö pitää uudistaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

– Omaishoitajien jaksamiseen pitää panostaa. Kokoomus kannattaa lisäksi työntekijän lakisääteistä oikeutta saada tuettua läheisen hoito- tai hoivavapaata.Lue koko vaaliohjelma tästä