Vuoropuhelulla yrittäjien ja asukkaiden kanssa hyvät ratikkasuunnitelmat

Aamulehti, 15.5.2016

 

Yhdyskuntalautakunta palautti tiistaina 3.5. käsittelyssä olleet ratikkaan liittyneet katusuunnitelmat uuteen valmisteluun. Kyseessä ei ollut lautakunnan halu viivyttää ratikan toteuttamista nyt, kun kehysriihessä tehtiin hankkeesta myönteinen päätös. Katusuunnitelmilla ratkaistaan lopullisesti varsinaisen ratikan yksityiskohtainen linjaus ja sen vaikutukset muille liikennemuodoille, siksi lautakunta halusi selvityksiä ja mahdollisia muutoksia suunnitelmiin.

Suunnitelmien palautusta käsiteltiin kokoomuksen valtuustoryhmän kokouksessa maanantaina 9.5. Johtopäätöksenä todettiin, että kokoomus haluaa edetä maltillisesti lokakuussa ratikasta tehtävää lopullista päätöstä kohti. Hinnalla millä hyvänsä ajatellulla ei kannata edetä näin kalliissa ja vaikutuksiltaan merkittävässä hankkeessa.

Kaupungin taloudenpidon kannalta on tärkeää selvittää, mitkä osat suunnittelemista toteutetaan allianssihankkeeseen kuuluvina ja mitkä osat katusuunnitelmista pitää toteuttaa kaupungin oman rahoituksen turvin. Tämä tieto on erittäin tarpeen niin päättäjille kuin kaupunkilaisille. Toisaalta, jos katusuunnitelmia ei toteuteta heti täydellisinä kustannusten kasvaessa, pitää väliaikaisten ratkaisujenkin oltava toimivia. Kadut eivät saa olla myöskään jatkuvana työmaana tulevina vuosina.

Tärkeä on myös varmistaa, että ratikan ja muun liikenteen kannalta tärkeät osat sisällytetään allianssihankkeeseen. Kysymyksessä voivat olla liikenteen sujuminen ja turvallisuus sekä kaupunkikuvalliset asiat. Tämän tahtotilan ratkaisee kaupunki, eikä allianssi.

Ratikkahankkeen toteutuksen suuri haaste on, että nyt pitää nähdä myös lähitulevaisuuden tarpeet.  Esimerkiksi juuri päätetty Asemakeskuksen kehittäminen matkakeskustyyppiseksi toiminnaksi on ratikkasuunnitelmassa unohdettu täysin. Tällaiset isot kaupungin kannalta tärkeät kohteet pitäisi ehdottomasti sisällyttää toteutukseen. Rakentamisen jälkeen kiskoja ei siirrellä vuosikymmeniin.

Lautakunnassa kannettiin huolta myös välttämättömästä autoliikenteestä, jota henkilöautoilun lisäksi on mm bussiliikenne ja huoltoliikenne. Näiden kaikkien rooli on merkittävä myös ratikan valmistumisen jälkeen. Kun bussit kulkevat näitä katuja, tarvitsevat ne myös pysäkit.

Uuteen valmisteluun palautetuissa suunnitelmissa oli karsittu rankalla kädellä vasemmalle ja oikealle kääntymisiä. Ratkaisut vaikeuttaisivat erittäin haitallisesti asukkaiden ja yrittäjien päivittäistä elämää. Vastaavasti ymmärrettiin yrittäjien huoli puoleen tipahtavista pysäköintipaikoista.

Allianssimalli on hyvä tapa toteuttaa isoja rakennushankkeita, mutta ei sekään välttämättä ole riittävän joustava merkittäviin työnaikaisiin muutoksiin.  Kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta tärkeät asiat pitää näkyä jo heti suunnitelmissa. Maltillisesti edeten ja vuoropuhelulla sekä yrittäjien, että asukkaiden kanssa saadaan aikaiseksi hyvät suunnitelmat.

 

Matti Höyssä

tekniikan lisensiaatti, yhdyskuntalautakunnan jäsen