Päihdehoitojen kehittäminen Tampereella -työryhmä tarkastelemaan huumeiden ennaltaehkäisyn ja hoidon kehittämiskohteita

Pormestari on nimennyt valtuustokauden loppuun vielä poliittisen ”Päihdehoitojen kehittäminen Tampereella” – työryhmän tarkastelemaan ennen kaikkea huumeiden ennaltaehkäisyn ja hoidon kehittämiskohteita Tampereella. Huumehoidon edistäminen laajalti (mm. lääkettömän hoidon edistämiseksi) on Kokoomuksessa erityisesti pormestariehdokkaan Kalervo Kummolan sydämen asia. Hänen kädenjälki näkyy vahvasti myös tämän työryhmän perustamisessa.

Kaikki valtuustoryhmät ovat saaneet nimetä ryhmään oman edustajansa, isoimmat kaksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja Anne-Mari Jussila on nimetty Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n työryhmän toiseksi jäseneksi ja samalla myös työryhmän varapuheenjohtajaksi. Varavaltuutettu Sirpa Pursiainen (kd) on toinen nimetty jäsen Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n ryhmästä.

Työryhmä kokoontuu viisi kertaa huhti-kesäkuun aikana. Sen tavoitteena on rakentaa siltaa toimivalle, päihdeasiakkaat tarpeet huomioivalle ja riittävästi resurssoidulle päihdehoidolle yli valtuustokausien ja selvittää yhdessä valtuustoryhmien kesken tulevat resurssitarpeet. Tehtyä työtä hyödynnetään rakenteilla olevan Tampereen päihdehuollon tiekartan, tulevien vuosien palvelu- ja vuosisuunnitelmien sekä budjettien että myös tulevan pormestariohjelman valmistelussa.

Ensimmäisessä kokous pidettiin 13.4., jossa käytiin pääosin läpi päihdehuollon nykytilaa. Esittelijät kertoivat mm. mitä tällä valtuustokaudella on jo saatu aikaan; useampia valtuustokauden alussa toimineen huumetyöryhmän toimenpide-esityksiä on saatu toteutettua (esim. Huoltsun aukiolojen pidennys ja Nuorten päihdepoliklinikka ”Nuppo” perustaminen).

Seuraavaksi kaikille valtuustoryhmille lähetetään kysymyksiä vastattavaksi niin päihteiden ennaltaehkäisyn kuin myös hoidon kehittämisestä. Vastaukset käydään läpi työryhmän neljännessä kokouksessa toukokuulla. Vastauksiin tulee myös sisällyttää se tieto, minkä verran valtuustoryhmät ovat valmiita panostamaan päihdehuoltoon.

Seuraavassa kokouksessa jäsenille esitellään ainakin Helsingin ja mahdollisesti myös Oulun tai Espoosta päihdehoitotilannetta – niin haasteita kuin onnistumisia. Muiden kaupunkien benchmarkkaus on tärkeää, ongelmat ovat yhteisiä ja niin voivat olla osittain myös ratkaisut. Pyörää ei aina kannata keksiä uudestaan.

Kolmannella kerralla työryhmälle pidetään kolmituntinen webinaarin, jonne kutsutaan mm. useita eri palveluntuottajia ja alan järjestöjä esittelemään ja perustelemaan omaa toimintaansa. Lisäksi ryhmän jäsenet saavat kommenttipuheenvuorot kuullusta ja myös arjessa koetusta ainakin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Neljännellä kerralla käsitellään päihdehuollon tiekartan valmistelun tilannetta.

Viidettä ja viimeistä kertaa varten viranhaltijat valmistelevat työryhmän keskustelujen ja valtuustoryhmien vastausten pohjalta raportin. Työryhmän hyväksymä loppuraportti luovutetaan pormestarille kesäkuun alkupuolella.

Kokoomus on nostanut vahvasti esille Tampereen huumetilanteen vakavuutta ja siihen reagointia mm. viime syksyn budjetin valmistelun yhteydessä. Myös kuntavaaliohjelmassamme asiasta on useita kirjauksia. Kaipaamme yksilöllisempiä ja monipuolisempia hoitoja, vahvempaa psykososiaalista tukea ja matalampaa kynnystä hoitoihin pääsyssä. Lisäksi haluamme panostaa ennaltaehkäisyyn nykyistä enemmän ja koemme että tässä kehittämistyössä laajemmat hartiat mm. poliisin ja järjestöjen kanssa tuottaisivat vaikuttavampaaa toimintaa niin ennaltaehkäisyn kuin hoitojen kehittämisen edistämiseksi. Tehtävää työtä tulee myös johtaa asianmukaisesti ja henkilökunnan riittävyydestä sekä osaamisesta tulee myös huolehtia.