Kokoomus, KD ja RKP haluaa edistää loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta Teiskossa

Ponsiesityksellä edistetään loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta pysyvään asumiseen Teisko-Aitolahdessa 

Maanantain 19.4.2021 valtuuston kokouksessa käsiteltiin Pohjois-Tampereen strategista yleiskaavaa yk050. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä esitti ponnen, jonka mukaan selvitettäisiin loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta pysyvään asumiseen.

”Me haluamme edistää mahdollisuutta muuttaa loma-asunto pysyvän asumisen ratkaisuksi. Ryhmämme ponnen mukaisesti oleellista on paitsi selvittää, kuinka paljon käyttötarkoitusta muutettaisiin ja mille alueelle se kohdistuisi, myös näiden muutosten kustannusvaikutukset kaupungille”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi kertoo.

”Osana tätä selvitystä on paikallaan myös arvioida mahdollinen tarve uudistaa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavaa . Kokonaisuudessaan selvitys tulee tehdä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja maanomistajien mielipiteitä kuullen”, ponsiesitystä aktiivisesti työstänyt Matti Höyssä (kok.) jatkaa.

Lisätiedot: Ilkka Sasi

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

050 4123703

valtuutettu.sasi@gmail.com

Ponsiesitys kokonaisuudessaan:

”Valtuusto edellyttää, että laaditaan luontoarvot turvaten Aitolahden ja Teiskon haja-asutusalueen rantoja koskeva selvitys mahdollisista loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksista vapaa-ajan käytöstä pysyvään asumiseen.

Selvityksessä arvioitaisiin yleispiirteisesti, paljonko loma-asuntojen käyttötarkoitusta muutettaisiin ja mille alueille muutokset kohdistuisivat. Toisaalta arvioitaisiin mitkä kustannusvaikutukset muutoksista kaupungille syntyisi verotulojen kasvusta ja toisaalta yhdyskuntarakenteen leviämisestä. Samoin pitäisi arvioida muutokset alueen palvelurakenteeseen.

Selvitys pitää tehdä yhteistyössä Pirkanmaan liiton, ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Osana selvitystä arvioidaan mahdollinen tarve uudistaa Aitolahti-Teisko rantayleiskaava. Uudistamisen vaihtoehtona arvioidaan myös nykyisen rantayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen yksittäisten kohtien tarkistaminen.”