Kokoomus tyytyväinen Aleksis Kiven kadun pysäköinnin parantamiseen

Kokoomus tyytyväinen Aleksis Kiven kadun pysäköinnin parantamiseen

Kokoomus on tyytyväinen suunnanmuutokseen, jolla osana Aleksis Kiven Kadun alueen kesäkokeilua turvataan kadunvarren pysäköintimahdollisuuksia. 

Esittelijä Juha Yli-Rajala muutti kaupunginhallituksen kokouksessa ma 26.4. päätösesitystä siten, että Tampereen Aleksis Kiven kadun kesäkokeilun toteuttamista jatketaan yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa huomioiden riittävä kadunvarsipysäköinti.

”Porvariryhmä tahtoo, että kehitettäessä Aleksis Kiven katua huomioidaan myös paikallisten yritysten näkemykset”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi linjaa. ”On elinvoiman edistämisen kannalta tärkeää, että kadun toimijat ovat avainasemassa kadun suunnittelussa”, Sasi jatkaa.

Osana Aleksis Kiven kadun kokeilun jatkosuunnittelua turvataan myös huoltoajo ja autolla läpikulku Hallituskadun eteläpuolella.

Lisätiedot:

Ilkka Sasi

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän pj

050 412 3703