Ilkka Sasi

valtuustoryhmän puheenjohtaja, HK

Olen 32-vuotias KOK valtuustoryhmän pj, HK Tampereelta. Omaan 17 vuoden kokemuksen politiikasta paikallistasolta kansainvälisiin asioihin saakka. Toimin kiinteistöalalla ja harrastan mm. melontaa.

Tällä hetkellä toimin siis Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtajana, kymmenettä vuotta kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna, seitsemättä vuotta kaupunginhallituksen jäsenenä ja kuudetta vuotta kaupunkiseudun seutuhallituksen jäsenenä. Olen vetänyt Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikuntaa ja Tampereen budjettineuvotteluja. Toimin myös Pirkanmaan maakuntavaltuutettuna sekä Kokoomuksen puoluevaltuutettuna.

Teesini eduskuntavaaleissa 2019 ovat:

1. TYÖ ON PARASTA SOSIAALITURVAA. Palkansaajan ja työeläkeläisen verotusta on kevennettävä. Sosiaaliturvan on oltava vastikkeellista. Työntekijät ja yrittäjät kykenevät poliitikkoja paremmin sopimaan työmarkkina-asioista.

2. VÄLITTÄMISTÄ EI TULE ULKOISTAA VALTIOLLE. Yhteiskunnan on tuettava omaishoitoa, joka on laadukkainta hoivaa. Seniorikotihoivan ohella tuoreille perheille ja erityisesti äitiyden kustannuksiin on kohdennettava tukea. Perheiden ja omaisten vapaus valita olkoot keskiössä.

3. OMAISUUDEN SUOJA ON PERUSOIKEUS. Kiinteistöjen/taloyhtiöiden oikeudet tulee asettaa keskiöön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa. Keskussuunnittelijan on kunnioitettava omistajan oikeuksia. Rantoja ei tule sosialisoida.

4. OPETUKSESSA HUIPULLE. Tampereen uuden yliopiston (T3) perusrahoitus tulee varmistaa ja fuusiokustannukset huomioida lisärahoituksella. Tavoitteena on huippuyliopiston status Aalto-yliopiston rinnalla. Peruskoulu on sivistyksen perusta.

5. PÄÄRADOILLE RAHOITUSTA. Valtion tulee osallistua suurten kaupunkiseutujen raidehankkeisiin vähintään kolmanneksella ja edistää lähijunaliikennettä. Valtateiden 3, 9, 12 liikenteellinen sujuvuus tulee varmistaa.

6. PIRKKALAN KANSAINVÄLISET LENNOT TURVATTAVA. Tampere-Pirkkalan lentoasema tulee saada osaksi kansainvälistä EU:n TEN-T ydinverkkoa. Myös Hornetit kaipaavat Pirkkalaa.

7. EUROOPAN ULKORAJOJA TARVITAAN. Ulkomaalaisten laillista maahantuloa, opiskelua ja työllistymistä Suomeen on helpotettava. Laittomasti Eurooppaan saapuvat tulee ohjata takaisin lähtöruutuun tai lailliselle tielle.

8. RAHALIITON TULEVAISUUS ON VARMISTETTAVA. Suomen tulee tukea Pohjois-Euroopan Hansa-maiden tiukan talouslinjan blokkia Euroopan Unionin sisällä.

9. ILMASTONMUUTOKSEEN TULEE VASTATA. Päästöjä vähennettäessä energiaverotuksen on oltava lähdeneutraalia ja tukia on karsittava. Ydinenergiaa on edistettävä ja kivihiiltä suitsittava.

10. VAPAUTTA OMALLA VASTUULLA. Keinotekoista holhousta on vähennettävä. Monopolin sijaan esim. alkoholin ulosmyyntiä kaupoista ja ravintoloista tulee mahdollistaa. Sananvapaus on ihmisoikeus.

 

Kotipaikka Tampere

Syntymävuosi 1986

Sähköposti sasieduskuntaan@gmail.com