Tampereen keskusta on koko seudun sydän. Siellä voivat hyvin ihmiset sekä kahvilat, ravintolat, kivijalkakaupat ja kaupunkipuistotkin. Vanhan teollisuuskaupungin sielu virtaa vahvana Suomen vetovoimaisimmassa kaupungissa. Keskustan itäpuolesta on kehittymässä moderni kaupunginosa korkeine torneineen ja viihdekeskuksineen. Keskustan länsipuoli henkii kulttuuria ja vanhaa arkkitehtuuria, Tampereen vanha kaupunki, jonka asemaa edelleen vahvistetaan. Tavoitteenamme on vapauttaa katutilaa ihmisille ja varmistaa keskustan saavutettavuus sekä sujuva liikkuminen kaupungin keskustassa kaikilla kulkutavoilla. Yhden unelma on omakotitalo Teiskon rauhassa, toinen haaveilee city-elämästä keskustan sykkeessä. Tamperelaisilla tulee olla mahdollisuus perustaa haluamansa koti minne itse haluaa. Tämä merkitsee, että asuntotarjonnan tulee olla monipuolista ja monimuotoista. Asumiseen ja rakentamiseen tarvitaan enemmän vapautta.

  • Ydinkeskustaan on päästävä sujuvasti kaikilla kulkumuodoilla.
  • Keskustassa katuosuuden pääliikennemuoto ratkaisee, miten liikennesuunnitellaan.
  • Kaavoituksen on oltava mahdollistavaa, ei rajoittavaa. Turhasta sääntelystä pyritään luopumaan, aina kun mahdollista.
  • Kantakaupungissa suositaan tiivistä rakentamista ja täydennysrakentaminen mahdollistetaan.
  • Kaupunkiraitiotie on joukkoliikenteen selkäranka, jota linja-autoliikenne tukee kattavasti. Linja-autoliikennettä sujuvoitetaan joukkoliikennekaistoilla ja liikennevaloetuuksilla.
  • Kävelyä ja pyöräilyä on käsiteltävä modernin liikenneajattelun mukaisesti itsenäisinä liikennemuotoina.
  • Rantatunnelista rakennetaan autoilijoille Näsinkallion maanalainen eritasoliittymä, joka nopeuttaa pääsyä keskustaan. Samalla luodaan edellytykset Kunkunparkin toteuttamiselle.